OSAdníci - nielen o trampingu

Petícia "Za trvalú ochranu Tichej doliny"
Publikované: Pondelok, 03.11. 2008 - 07:06:50
Vec: Z došlej pošty


Tichá dolinaVážený podporovateľ petície "Za trvalú ochranu Tichej doliny", dovoľujeme si Vás osloviť vo veci ochrany prírodných rezervácií pred akútne hroziacimi chemickými postrekmi a ťažbou.

Podporte prosím svojím podpisom skupinu 10 hromadných pripomienok proti chemizácii a ťažbe v prírodných rezerváciách. Hromadné pripomienky vypracovalo 10 odborných skupín a jednotlivcov. Ak sa má vláda týmito pripomienkami zaoberať, musíme ich najneskôr v PONDELOK zaslať na ministerstvo pôdohospodárstva.LINKA: http://www.ekoforum.sk/peticia/chemia/

POZOR, je dôležité otvoriť a podpísať každú jednu pripomienku ZVLÁŠŤ, nakoľko sú to samostatné pripomienky. Pod každou musí byť minimálne 500 podpisov NAJNESKôR do PONDELKA 3. novembra 2008 ! Ďakujeme za Vašu pomoc a trpezlivosť.

Ing. Juraj Lukáč, LZ VLK ekológ Ing. Michal Wiezik, PhD mykológ Mgr. Slavomír Adamčík, PhD zoológ RNDr. Anton Krištín, CSc ekológ Ing. Ján Topercer, CSc fytocenologička Doc. Ing. Eva Križová, Phd lesník Ing. Karol Kaliský lesník Ing. Marián Jasík ornitológ Ing. Martin Ceľuch, PhD entomológ a biológ Mgr. Tomáš Kopecký ornitológ Ing. Martin Sárossy, PhD botanik RNDr. Jozef Šibík, PhD hydrogeológ a ekológ RNDr. Martin Žitňan

Túto informáciu Vám zaslal Petičný výbor za trvalú ochranu Tichej doliny: Ing. Erik Baláž, erik@wolf.sk Ing. Elena Pätoprstá, creative@fuxo.sk, 0905 537 102 Robert Rajchl, ticha@ticha.sk

V prípade, že ste si mail prečítali oneskorene, pozrite si aspoň krásu Tichej doliny, na ktorej mate aj Vy zásluhu: VIDEO je na: http://www.tichawilderness.com/flash_1_sk.html V priebehu pár dní Vám pošleme viac informácií o súčasnom stave v Tichej doline.Tento článok si môžete prečítať na webe OSAdníci - nielen o trampingu
http://osadnici.com

Tento článok nájdete na adrese:
http://osadnici.com/modules.php?name=News&file=article&sid=197