OSAdníci - nielen o trampingu

Chtěl by jsi i Ty pomoci Trampskému muzeu?
Publikované: Piatok, 08.01. 2016 - 17:50:12
Vec: Z došlej pošty


Trampské múzeumAhoj kamarádky a kamarádi,

      v úvodu bych rád Vám všem, jménem týmu Trampského mobilního muzea, kteří jste trampské mobilní muzeum podpořili, ať již sponzorským finančním příspěvkem, nebo obohatili sbírkový fond muzea v roce 2015, poděkoval za příkladnou spolupráci v r. 2015 a ještě jednou Vám všem popřál hodně zdravíčka do r. 2016.

     Trampské mobilní muzeum v loňském roce oslavilo 5. výročí od svého založení a během této doby uspořádalo 49 výstav na území České a Slovenské republiky.

Pro Vaši informaci Vám zasíláme odkaz na průřez výstav během pětiletého období :        O výstavy Trampského mobilního muzea, mezi trampskou i netrampskou veřejností, začíná být vzrůstající zájem a jen pro Vaši informaci Vám sdělujeme, že v r. 2016 připravujeme více jak deset výstav
a další zájemci o výstavy museli být přesunuty do I. poloviny r. 2017. I nadále aktualizujeme i archív trampských osad ATO a další trampské archivy.

      Kamarádky, kamarádi, osadníci i samotáři, obracíme se na Vás s výzvou zda by jste nechtěli i Vy pomoci Trampskému muzeu, jak víte, naším hlavním cílem je založení ,,Stálého trampského muzea,,
kde by byl tramping uchován co by kulturní dědictví československého národa pro budoucí pokolení. Muzeum by mohlo být jako muzeum v přírodě v trampsko-turistickém areálu ( Tramptárium ) s nabídkou využití dalších celoročních programů a služeb pro kamarády i veřejnost.  

      Kamarádi, pokud  jste se rozhodli pomoci trampskému muzeu máte možnost si vybrat ze dvou variant :

- varianta malé pomoci  ( zaslat sponzorský finanční příspěvek na provoz a sbírky muzea, přispět archiváliemi, artefakty do sbírkového fondu muzea, pomoci s                                                       výstavami ve Vašem regionu a šíření této výzvy mezi dalšími kamarády )
                                        Všichni dárci obdrží děkovný list Trampského muzea, muzejní suvenýry a budou zapsáni do seznamu dárců a spolupracovníků, který je vyvěšen na muzejním webu a bude jednou ročně aktualizován o další dárce. Sponzorům, kteří o to požádají bude vystavena darovací smlouva pro jejich odpočet daně v účetnictví.

- varianta velké pomoci  ( je určena pro kamarády, kterým není jedno co bude s trampingem v budoucnosti a kteří by rádi pomohli s realizací našeho cíle - založení Stálého trampského muzea v areálu pro kamarády i turistickou veřejnost.

Samozřejmě obě varianty se mohou vzájemně prolínat. Případné další informace Vám rádi poskytneme na našem muzejním webu www.tramuz.webnode.cz kde jsou uvedeny mimo jiné i kontakty. 
Možná by jste byli překvapeni co ,,kamarádů,, nám háže klacky pod nohy místo toho, aby jako ta většina dobrých kamarádů, kteří zasvětili celý svůj život trampingu, kamarádství lásce v přírodě, přiložili ruku k dílu na úkor svých rodin, zálib.......
Záleží na každém z nás zda je ochoten pomoci, či nikoli a zůstat k tomu lhostejný?

Pokud Vás tento e-mail zaujal, prosím nechte si jej projít hlavou a prosíme o šíření mezi další kamarády.

Děkujeme

za tým Trampského mobilního muzea

ahoj Fred


Tento článok si môžete prečítať na webe OSAdníci - nielen o trampingu
http://osadnici.com

Tento článok nájdete na adrese:
http://osadnici.com/modules.php?name=News&file=article&sid=269